Ιστορίες γυναικών: Ένα αρχείο αφιερωμένο στις αφανείς της κυπριακής ιστορίας

14/12/2020

της Θέκλας Κυρίτση

Στις αρχές του 2019, το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας σε συνεργασία με το Κέντρο Ισότητας και Ιστορίας του Φύλου (ΚΙΙΦ) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου―με τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)―, ξεκίνησαν τη δημιουργία ενός ψηφιακού αρχείου αφιερωμένου στην ιστορία των Κυπρίων γυναικών.Το αρχείο αναμένεται ότι θα ανοίξει για το κοινό στα τέλη του 2020 και θα είναι προσβάσιμο μέσω διαδικτύου. Δεδομένου ότι το σχετικό αρχείο αποτελεί την πρώτη συγκροτημένη και συστηματική προσπάθεια για τη συλλογή, συγκέντρωση και οργάνωση υλικού αναφορικά με τη σύγχρονη κοινωνικο-πολιτική ιστορία των γυναικών της Κύπρου, σε αυτό το άρθρο επιχειρούμε να τοποθετήσουμε το αρχειακό εγχείρημα σε ένα ευρύτερο θεωρητικό και ιστορικό πλαίσιο.

Publication Year: 01/2020

Content Language: Ελληνικά

Category: Πολιτική, Κινήματα, Κοινωνία

Special Category: Οργάνωση

Media Type: Περιοδικο

Media Type Category: Άρθρο