Επικοινωνία

Επικοινωνία

Ανδρέα Παπακώστα 1,
Καϊμακλί, Λευκωσία
Ταχ.Κιβώτιο: 1037

Τηλ.: 22432111

Φαξ: 22432112

Email: clioforgender@gmail.com