Έκθεση για τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία των γυναικών

14/07/2019

Στο πλαίσιο του έργου Αρχείο Ιστορίας Γυναικών – Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη για το Φύλο, το Κέντρο Ισότητας και Ιστορίας του Φύλου (ΚΙΙΦ) ανέλαβε τη συγγραφή έκθεσης με θέμα τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία των γυναικών