Μια φωτογραφία για τους Γυναικείους Αγώνες

17/06/2020

Σε κάθε πτυχή της ιστορίας της Κύπρου οι γυναίκες ήταν παρούσες. Στους εθνικούς, στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες, στη διανόηση, στην καθημερινότητα, οι γυναίκες είχαν ενεργό συμμετοχή. Ωστόσο, σε κάθε αφήγημα για την ιστορία της Κύπρου οι γυναίκες είναι σχεδόν αόρατες.