Αρχείο Ιστορίας Γυναικών: Κυπριακή Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη για το Φύλο

Συλλογή δεδομένων που αφορούν την ύπαρξη και της δράση της γυναίκας στην Κύπρο από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου.Στο αρχείο περιλαμβάνονται πρωτογενείς πηγές, όπως συνεντεύξεις με γυναίκες οι οποίες άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία αλλά και ειδικούς σε ζητήματα φύλου.Περιλαμβάνονται επίσης δευτερογενείς πηγές όπως δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά τα οποία καταγράφουν σημαντικές πτυχές της γυναικείας παρουσίας στον τόπο μας.Ένα άλλο σημαντικό μέρος του αρχείου αποτελούν τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί από τα προσωπικά αρχεία γυναικών με πλούσια δράση καθώς και από τα αρχεία οργανώσεων που αναπτύσσουν δράση στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών.Τέλος παρατίθεται ένας κατάλογος με βιβλιογραφία η οποία μπορεί να φανεί χρήσιμη στην μελέτη σχετικών ζητημάτων.

Recent Entries