Συνέντευξη με την Hatice Mustafa

19/04/2021

Χρόνος Εκδοσης: 26/03/2021

Γλώσσα Περιεχομένου: Αγγλικά

Θεματική Κατηγορία: Εργασία, Οικογένεια

Ειδική Κατηγορία: Αγροτική Εργασία

Τύπος Αρχειου: Βίντεο

Κατηγορία Αρχειου: Συνέντευξη

Υπο Αναφορά Περίοδος: 1950-1959, 1960-1969