Δακτυλογραφημένο Καταστατικό του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου του 1930

29/03/2021

Δακτυλογραφημένο Καταστατικό του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου του 1930. Το καταστατικό αποτελείται από 8 Κεφάλαια και 27 Άρθρα. (Α. Ίδρυσις-Προσωνυμία-Σκοπός, Β. Διοίκησις, Γ. Συνεδρίαι, Δ. Συμπεριφορά Μελών, Ε. Πόθοι, Στ. Δωρηταί-Ευρεγέται, Ζ. Απαγορεύσεις, Η. Γενικαί Διατάξεις)

Χρόνος Εκδοσης: 1930

Γλώσσα Περιεχομένου: Ελληνικά

Θεματική Κατηγορία: Πολιτισμός, Εκπαίδευση

Ειδική Κατηγορία: Σωματείο

Πηγή: Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου (αρχείο?)

Τύπος Αρχειου: Έγγραφο

Κατηγορία Αρχειου: Καταστατικό

Υπο Αναφορά Περίοδος: 1930-1939