Εξώφυλλο Καταλόγου Έργων με τίτλο «Πρωτοπόρες Γυναίκες Εικαστικοί Δημιουργοί στην Ελλάδα και την Κύπρο».

29/03/2021

Εξώφυλλο Καταλόγου Έργων με τίτλο «Πρωτοπόρες Γυναίκες Εικαστικοί Δημιουργοί στην Ελλάδα και την Κύπρο». Εκδόθηκε το 2010 στα ελληνικά και αγγλικά με τίτλο “Pionneer Women Artists in Greece and Cyprus”

Χρόνος Εκδοσης: 2010

Γλώσσα Περιεχομένου: Ελληνικά

Θεματική Κατηγορία: Πολιτισμός, Εκπαίδευση

Ειδική Κατηγορία: Σωματείο, Εικαστικές Τέχνες

Πηγή: Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου (αρχείο?)

Τύπος Αρχειου: Βιβλίο

Υπο Αναφορά Περίοδος: 2010-2019