Συνέντευξη με την Κλαίρη Αγγελίδου

19/04/2021

Χρόνος Εκδοσης: 17/07/2021

Γλώσσα Περιεχομένου: Ελληνικά

Θεματική Κατηγορία: Πολιτική, Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Κοινωνία

Ειδική Κατηγορία: Οργάνωση, Αντιαποικιακό Κίνημα

Τύπος Αρχειου: Ηχητικό

Κατηγορία Αρχειου: Συνέντευξη

Υπο Αναφορά Περίοδος: 1950-1959, 1960-1969