Σχετική Βιβλιογραφία

ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αβδέλα, Ε. και Ψαρρά, Α. (1997). Ξαναγράφοντας το παρελθόν. Σύγχρονες διαδρομές της ιστορίας των γυναικών. Στο  Αβδέλα, Ε., και Ψαρρά, Α., (επιμ.) (1997) Σιωπηρές Ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σ.σ. 15-119).

Αγγελίδου, Κ. (2012). Η προσφορά της γυναίκας στον απελευθερωτικό αγώνα 1955-1959. Λευκωσία: Αιγαίον.

Αγγελίδου Κ. (2005). Χοές. Λευκωσία: Εν τύποις

Αντωνίου, Λ. – Σπύρου, Σ. (2005). Μικροδουλειές: Παιδική εργασία στην Κύπρο στις αρχές και τα μέσα του 20ου αιώνα. Λευκωσία: Κέντρο Μελέτης της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας.

Αργυρίδου-Χρίστου, Κ. (2016). Το γυναικείο κίνημα και οι κοινωνικοί αγώνες. Στο Λεμεσός: Η θάλασσα και η παπαρούνα. Λεμεσός: Κρίστιαν Αργυρίδου-Χρίστου. σ.σ. 257-287.

Αργυρίδου-Χρίστου, Κ. (2016). Κλειώ Χριστοδουλίδου – Ιωαννίδου. Μια ηρωική μορφή του λαϊκού μας κινήματος. Στο Λεμεσός: Η θάλασσα και η παπαρούνα. Λεμεσός: Κρίστιαν Αργυρίδου-Χρίστου. σ.σ. 303-312.

Βασιλείου, Α. (2019). Γυναίκα της Κύπρου. Ενός αιώνα διαδρομή. Λευκωσία: Εν τύποις.

Βιολάρη-Ιακωβίδου Μ. (2018). Μη ορρωδήσασα... Ένα δοκιμιακό αντίδωρο. Λευκωσία: Εν τύποις.

Βιολάρη-Ιακωβίδου Μ. (2004). Νεφέλη. Λευκωσία: Εν τύποις.

Γράβαρη-Πρέκα Α. (2010). Ηρώ Τσαγγαρίδου Μιτσίδου Η Φτεροπόδραρη. Λευκωσία: Εν τύποις.

Cassia, P. S. (1994) Γαμήλια πολιτική. Στρατηγικές χρήσεις της προίκας σ’ ένα κυπριώτικο χωριό. Στο Οικογένεια και περιουσία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, σ. 131-168.

Κυρίτση, Θ. (2017). Η συγκρότηση του γυναικείου εργατικού κινήματος στην Κύπρο. Στο ΙΝΕΠ (Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας) (επιμ.) Οι κρίσιμες δεκαετίες 1940 και 1950: Διακοινοτικές και ενδοκοινοτικές σχέσεις στην Κύπρο. Λευκωσία: ΙΝΕΠ. 

Loizos, P. (1986). Αλλαγές στη Δομή της Κοινωνίας. Στο Κυπριακά, 1878-1955. Λευκωσία: Κύπρος.

Λοϊζιάς,, Π. (2011α). Η Δούλη Κύπρος. Στο Πυλαρινός, Θ. & Παρασκευά-Χατζηκώστα, Γ. (επιμ.) Πολυξένης Λοϊζιάδος, Τα Έργα. Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, σσ. 310-346

Λοϊζιάς,, Π. (2011β). Πατριδογραφία Κύπρου. Στο Πυλαρινός, Θ. & Παρασκευά-Χατζηκώστα, Γ. (επιμ.) Πολυξένης Λοϊζιάδος, Τα Έργα. Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, σσ. 347-382.

Παπαπολυβίου, Π. (2012). Οι Κύπριοι εθελοντές του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου: Τα Μητρώα, οι Κατάλογοι και ο Φόρος του Αίματος, Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Πολιτιστικές Υπηρεσίες – Επιτροπή Καταρτισμού και τήρησης Μητρώου Κυπρίων Εθελοντών Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.

Παρασκευά-Χατζηκώστα, Γ. (2006). Περσεφόνη Παπαδοπούλου. Ψηφίδες Ζωής. Λευκωσία: Εν Τύποις.

ΠΕΟ (1991). ΠΕΟ 50 Χρόνια. Λευκωσία: Printco.

Περό, M. (1995). Εισαγωγή. Στο Georges Duby και Michelle Perrot (Επιμ.). Γυναίκες και Ιστορία. Πρακτικά Συμποσίου. Ελλ. μτφρ: Κατερίνα Καρλαύτη και επιμ. Ελλ. έκδοσης: Βάσιας Τσοκόπουλος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 11-16.

Περό, Μ. (1986). Η ιστορία των γυναικών είναι η ιστορία της σχέσης των φύλων. Στο Δίνη, φεμινιστικό περιοδικό 1, σ.77.

Περσιάνης, Κ. Π. (1998). Ιστορία της εκπαίδευσης των κοριτσιών στην Κύπρο. Λευκωσία: Περσιάνης. 

Πνευματική Αδελφότης Ελληνίδων (1950). Τα είκοσι πέντε έτη της πνευματικής αδελφότητας Ελληνίδων Κύπρου 1925-1950. Εκδ. Πνευματική Αδελφότης Ελληνίδων, Λευκωσία.

ΠΟΓΟ (1980). ΠΟΔΓ-ΠΟΓΟ 30 χρόνια. Λευκωσία: ΠΟΓΟ.

Πρωτοπαπά, Κ. & Ζέρβας, Γ. (επιμ.) (2012). Πρακτικά Ε' συμποσίου Κυπριακής Λαογραφίας: Η γυναίκα στην παραδοσιακή κοινωνία της Κύπρου. Λευκωσία: Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού.

Πυλαρινός, Θ. και Παρασκευά-Χατζηκώστα, Γ. (2011) Πολυξένης Λοϊζιάδος τα έργα. Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, σ. 37-304.

Πύργου, Μ. (1988). Μητριαρχία, Πατριαρχία… Λευκωσία: Μαίρη Πύργου.

Πύργου, Μ. (2005). Η Κυπρία. Τόμος Α’, Λευκωσία: Pyrgos Public Relations.

Ράγκου, Ε. (1984). Η γυναίκα της Κύπρου το 18ο και 19ο αιώνα. Στο Η Ζωή στην Κύπρο τον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα. Λευκωσία: Δήμος Λευκωσίας, σ.σ. 107-120.

Σιακαλλή, A. (2011). Γυναικεία Σωματεία. Στο περιοδικό Ενθύμιον, Τεύχος 6. Λευκωσία: Εφημερίδα Φιλελεύθερος. 

Τσίχλη-Αρώνη, Κ. (1986). Η Σχολή των Αnnales. Στο Καίτη Τσίχλη-Αρώνη, Σχολές και μέθοδοι ιστορίας και ιστοριογραφίας. Αθήνα: Ε. Αναστασίου, σ.81-91.  

Χαραλάμπους, Α. (2006). Οι απαρχές του γυναικείου κινήματος στη Κυπρο και η συμβολή του στους απεργιακούς αγώνες τη δεκαετία του '40. Λευκωσία

Χαραλάμπους, Δ. (2008). «Φύλο και διδασκαλικός συνδικαλισμός στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο (1898- 1960)». Στο Εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη, Πρακτικά 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Πάτρα 3-5 Οκτωβρίου 2008, 1-22. 

Χατζηιωάννου, Κ. (1982) «Ο θεσμός της προίκας: Σύντομη ιστορική ανάλυση και ερμηνεία» Λαογραφία Κύπρου 12 (32), 1-8.

Χατζηπαύλου, Μ. (2004). Οι γυναίκες των κυπριακών κοινοτήτων: μια ερμηνευτική προσέγγιση. Λευκωσία.

Χάφτον, Ο. (2003). Εισαγωγή. Στο Ιστορία των γυναικών στην Ευρώπη (1500-1800). Αθήνα: Νεφέλη, σ.13-39.

Χρυσανθή Λούλλα & Χρυσανθής Κύπρος (1997). Τιμή στην Μαρία Π. Ιωάννου. Η πνευματική δέσποινα της Αμμοχώστου. Λευκωσία: Έκδοση του περιοδικού «Πνευματική Κύπρος».

Ζιτσαία, Χρυσάνθη (1972). Κύπριες λογοτέχνιδες: μελέτη. Θεσσαλονίκη: Μ. Τριανταφύλλου. 

 

ΤΟΥΡΚΟΦΩΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Aliefendioğlu, H., Behçetoğulları, P. & Alankuş, S. (2011). Kadınlar Dile Gelince: Kuzey Kıbrıs’tan Ev, Kamusal Yaşam ve Kadınlık Halleri Üzerine Anlatılar [When Women Find a Voice: Narratives from North Cyprus on Home, Public Life and Womanhood]. Kültür ve iletişim. 14(2): 133-158. 

Azgın, F. (1998). Ulviye Mithat ile Feminist Buluşma [Φεμινιστική συνομιλία με την Ulviye Mithat]. Λευκωσία: Meral Tekin Birinci Vakfi ve Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği. 

Dedeçay, S. S. (1985). Viktorya İslam İnas Sanayi Mektebi ve Kıbrıslı Türk Kadının Hakları (1902–1985) [Το Παρθεναγωγείο Βικτωρία και τα Δικαιώματα των Τουρκοκύπριων Γυναικών (1902–1985)] Λευκωσία: Kıbrıs Postası Basımevi.

Derleyen-Selma, Y. S. (1986). Pembe Marmara'dan Şiirler (1944-1984). Άγκυρα.

 

ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΚΑΙ ΓΑΛΛΟΦΩΝΗ ΒΙΒΛΙΓΟΡΑΦΙΑ

AHDR (Association for Historical Dialogue & Research), (2015). How to introduce gender in history teaching. AHDR, Nicosia.

Aimin, Z. (2002). The Origins of the African American Civil Rights Movement, 1865-1956. New York: Routledge.

Anthias, F. (1989). Women and Nationalism in Cyprus. In Anthias, F. – Yuval-Davis, N. (eds.). Woman-Nation-State. UK: Palgrave Macmillan.

Anthias, F. – Yuval-Davis, N. (eds.) (1989). Woman-Nation-State. UK: Palgrave Macmillan.

Argyrou, V. (1996) Tradition and Modernity in the Mediterranean: The Wedding as Symbolic Struggle. Cambridge: Cambridge University Press. 

Bauer, P (2015). Gerda Lerner | biography - Austrian-born American writer and educator. In Britannica.com. Retrieved November 10, 2015.

Beard, M. (1946). Woman as Force in History. New York: Macmillan

Beddoe, D. (1983). Discovering Women’s History: A Practical Manual. UK: Pandora Press 

Braudel, F. (1991-1998). Η Μεσόγειος και ο μεσογειακός κόσμος την εποχή του Φιλίππου Β’ της Ισπανίας. Τόμοι 1-3. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας.

Braudel, F. (1995-1998). Υλικός πολιτισμός, οικονομία & καπιταλισμός (15ος και 18ος αιώνας). Τόμοι 1-2. Αθήνα: Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος.

Bridenthal, R. και Koonz, C. (eds) (1977). Becoming visible. Women in European History. Boston: Houghton Mifflin Company. 

Cahit, N. (2009). Turkish Cypriot Women in Historical Perspective. Cyprus: Turkish Cypriot Association of University Women & Limassol Turkish Cooperative Bank Ltd, 167-173.

Cassia, P. S. (1985). Some implications of the changes to the house and social space in Cyprus. In Chypre: La Vie Quotidienne a Chypre de l'antiquite a nos jours. Musee de l'Homme, pp 175-186.

Clark, Α. (1919). Working Life of Women in the Seventeenth Century. London: Routledge.

Davis, N. Z. and Conway, J. K. (1981). Society and the Sexes: A Bibliography of Women's History in Early Modern Europe, Colonial America and the United States. New York: Garland Publishing 

De Beauvoir, S. (1949). Le deuxième sexe. Paris: Gallimard.

DeBenedetti, C. (1990). An American Ordeal: The Antiwar Movement of the Vietnam Era. New York: Syracuse University Press.

De Pisan, C. (2008). Le Livre de la Cité des Dames. Paris: Stock.

Faragher, J. M. and Howe, F. (eds) (1988). Women and Higher Education in American History: Essays from the Mount Holyoke College Sesquicentennial Symposia. New York: W. W. Norton.

Flexner, E. (1959). Century of Struggle: The Woman’s Rights Movement in the United States. Cambridge: Harvard University Press.

Frey, L., Frey, M. and Schneider, J. (1982). Women in Western European History: A Select Chronological Geographical and Topical Bibliography from Antiquity to the French Revolution. Westport: Greenwood Press.

Fairburn, M. (1999). Social History: Problems, Strategies and Methods. New York: St. Martin’s Press.

Guilbert, M. (1966). Les femmes et l’organisation syndicale avant 1914. Paris: CNRS.

Hadjipavou, M. (2010). Women and Change in Cyprus, Feminisms and Gender in Conflict. London – New York: I.B. Tauris Publishers.

Kyritsi, T. (2018). Engendering Nationalism in Modern Cyprus: The First Women’s Organizations. In Thekla Kyritsi and Nikos Christofis (eds). Cypriot Nationalisms in Context: History, Identity and Politics. Palgrave Macmillan.

Lerner, G. (1975) Placing women in history: Definitions and challenges. In Feminist studies. 93(1/2): 5-14. 

Lerner, G. (1986). The Creation of Patriarchy. New York: Oxford University Press. 

Mithat, U. (1935). «Kıbrıs kadınlığına». Ses. Τεύχος: 29 Απριλίου 1935.

Mosse, G. L. (1996). The Image of Man: The Creation of Modern Masculinity. New York: Oxford University Press.

Olwen Hufton (1983). Women in History: Early Modern Europe. Past & Present, No. 101, Nov. 1983, pp. 125-141.


Peristiany, J. (1965). Honour and Shame in a Cypriot Highland Village. In Honour and Shame: The Values of Mediterranean Society. London: Weidenfeld and Nicholson.

Perrot, M. (2006). Mon histoire des femmes. Paris: Seuil.

Pinchbeck, I. (1930). Women Workers and the Industrial Revolution, 1750-1850. London: George Routledge.

Porter, R. (1996). The Joy of Pecs. The New Republic. Issue 10 June 1996, pp. 38-39.

Pyrgos, M. (1993). The Cypriot Woman at a Glance. Nicosia: Proodos Ltd.

Rappas, A. (2009). ‘The Labor Question in Colonial Cyprus, 1936-1941: Political Stakes in a Battle of Denominations’, International Labor and Working-class History, 76:194-216.

Rose, S. (2010). What is gender history? Cambridge: Polity Press. 

Rowbothem, S. (1973). Hidden from history. London: Pluto Press.

Scott, J. W. (1988). Gender and the Politics of History. New York: Columbia University Press.

Scott, J. W. (1986). Gender: A Useful category of historical analysis. American Historical Review 91: 1053-75.

Smith, B.G. (2000) The Gender of history: Men, women and historical practice. U.S.A.: Harvard University Press.

Stenton, D. (1957). English Woman in History. Boston: Allen & Unwin.

Thompson, E. P. (1991). The Making of the English Working Class. Toronto: Penguin Books.

Vassiliadou, Myria (1997). ‘Herstory’: The missing woman of Cyprus. The Cyprus Review. Vol. 9, No. 1, pp. 95-120.

von Eschen, Penny M. Race Against Empire: Black Americans and Anti-colonialism, 1937–1957. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1997.

Walters, M. (2005). Feminism: A Very Short Intr oduction. New York: Oxford University Press.

Loizou, P. (1976) 'Changes in Property Transfer among Greek-Cypriot Villagers', ManNS, vol. 10, 503-23.