Κέντρο Ισότητας και Ιστορίας του Φύλου

Κέντρο Ισότητας και Ιστορίας του Φύλου (ΚΙΙΦ)

Το Κέντρο Ισότητας και Ιστορίας του Φύλου (ΚΙΙΦ) είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει στόχο την έρευνα και την προώθηση της ισότητας των φύλων, καθώς και της έμφυλης ιστορίας και ιστοριογραφίας. Η ειδική έμφαση που αποδίδεται στην ιστορία του φύλου, η οποία είναι εμφανής και στο ίδιο το όνομα του ΚΙΙΦ, προκύπτει αφενός από την έλλειψη ορατότητας που παρατηρείται σε σχέση με την ιστορία των γυναικών, την ιστορία των σχέσεων των φύλων και την κοινωνική ιστορία της Κύπρου ευρύτερα και αφετέρου από την επιθυμία να γίνουν πιο κατανοητές οι βαθύτερες αιτίες της πατριαρχίας, της ομοφοβίας και των έμφυλων διακρίσεων, χρησιμοποιώντας έτσι το παρελθόν ως εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση του παρόντος.