ΕΚΘΕΣΗ20190726090734.jpg

Έκθεση για τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία των γυναικών

14/07/2019

Στο πλαίσιο του έργου Αρχείο Ιστορίας Γυναικών – Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη για το Φύλο, το Κέντρο Ισότητας και Ιστορίας του Φύλου (ΚΙΙΦ) ανέλαβε τη συγγραφή έκθεσης με θέμα τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία των γυναικών. Η έκθεση αποτελεί συνοπτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας σε διεθνές και τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα,  στο πρώτο μέρος της μελέτης καταγράφονται κάποιοι από τους σημαντικότερους σταθμούς στην εξέλιξη της ιστορίας των γυναικών ως ιστοριογραφικό αντικείμενο και γίνεται συνοπτική αναφορά σε κάποιες από τις βασικές αξιώσεις και μεθοδολογικές συζητήσεις που απασχόλησαν τον συγκεκριμένο κλάδο. Σε αυτό το σημείο, η έμφαση βρίσκεται κυρίως στην Αμερική και τη Βρετανία και δευτερευόντως στην κεντρική Ευρώπη, αφού σε αυτές τις περιοχές ξεκίνησε μια πλούσια ιστοριογραφική παράδοση, σε επίπεδο ακαδημαϊκής έρευνας, η οποία επηρέασε το αντικείμενο της ιστορίας των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο. Το δεύτερο μέρος της μελέτης επικεντρώνεται στο τοπικό επίπεδο, δηλαδή στην Κύπρο, εξετάζοντας τη βιβλιογραφία και την ιστοριογραφία που υπάρχει γύρω από τη σύγχρονη ιστορία των γυναικών της Κύπρου. Για την περίληψη της συγκεκριμένης έκθεσης, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Το περιεχόμενο της Έκθεσης έχει δημοσιευτεί ως επιστημονικό άρθρο στην Ετήσια Επιθεώρηση Ιστορίας, Κοινωνίας και Πολιτικής του Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας, Τεύχος 6, 2020.

Διαβάστε το άρθρο ΕΔΩ